Skip to main content Skip to footer

Øverbygda skole

Fra skolehus til leilighetsbygg

Mange grendeskoler i Trysil ble bygd i årene omkring 1915–1920 og var i Trysil kommunes eie.

I 1929/30 var det hele 24 skoler i kommunen. Her gikk elevene 7-årig folkeskole. Kommunen holdt oppsyn med undervisningen, og elevene på 50-og 60 -tallet minnes godt det årlige besøket av skoleinspektør Westgaard. Han satt bakerst i klasserommet og fulgte med. Den dagen måtte alle elever kunne leksene! 

I tidsrommet mellom 1950 og 1980 skjedde det mye i norsk skolevesen. Gjennom Lov om folkeskolen fra 1959 begynte jobben med å tilrettelegge for 9-årig skole. Fra statlig hold økte pengestøtten fra 2 til 5,8% av BNP. Det ble stilt større krav til skolene, og de små grendeskolene klarte ikke å oppfylle disse. Den store sentraliseringen begynte, og mange av grendeskolene ble nedlagt tidlig på 60-tallet. 

Flere milepæler 

• Sommeren 1956 ble det bygd nytt uthus med vannklosett. Det gamle uthuset med blant annet utedo med flere seter hadde da stått i over 40 år. Det nye uthuset ble beregnet til å koste kr 14.000 kroner. 

• Øverbygda skole ble nedlagt i 1964. Ungene i Øverbygda og Strandbygda gikk fra da av på Innbygda skole. Bygget stod tomt noen år før det ble ombygd til leiligheter.

• I desember 1970 vedtok Trysil kommunestyre å anmode eiendomsstyret om å ordne med tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan for ominnredning til fire leiligheter. Planene ble godkjent, og arbeidet kunne settes i gang dersom det kunne fullføres innen en ramme på kr 80.000. 

• Arbeidet med ombygging ble omfattende, og i november 1971 ble det bevilget ytterligere kr 40.000. Det viste seg at det måtte legges ny kloakkledning og septikktank, vannledningene innendørs måtte skiftes ut og gulvene rettes opp og delvis omlegges pga. råte. Tilleggsbevilgningen dekket også kjøkkenskap, garderobeskap og restaurering av gang, kjeller og uthus.

• Det gamle skolehuset har fungert som leilighetsbygg siden. 

Ny eier 

16. januar 2019 kjøpte Cato Haugen Øverbygda skole av Trysil kommune. Huset, leilighetene og utearealet er pusset opp:

• Tomten er gjerdet inn. Gjerdet er kopi av Gulskogen gård i Drammen.

• Bygningen er lyssatt.

• Innkjøringen er flyttet.

• Det er bygget hage, uteområder og terrasser.

• De fire utleieleilighetene på mellom 62 og 76 kvm er pusset opp fra gulv til tak.

 

Eiendommen har 4 utleieleiligheter som alle er utleid. Se annonse her

Øverbygda skole på begynnelsen av 70-tallet. Bygget ble kledd utvendig på 50-tallet og var hvitmalt.